Odkrywanie świata i nowe początki – jak Polki po 50-tce odnawiają swoje życie

Według najnowszych badań, Polki są niezwykle otwarte na zmiany i pragną ciągłego rozwoju, niezależnie od wieku. Ciekawość świata, chęć poszerzania kompetencji zawodowych oraz gotowość na „rozsądne szaleństwa” są wyraźnie zauważalne zwłaszcza wśród kobiet po pięćdziesiątym roku życia. To te kobiety najbardziej cenią podróże i samodzielność (82% i 61% odpowiednio), co pokazało badanie „Polko, odważ się na zmiany”, przeprowadzone przez IQS na zlecenie Promedica24.

Z badania wynika też, że statystyczna Polka dwukrotnie w swoim życiu stawia wszystko na nowo z różnych powodów, takich jak małżeństwo, rozwód, śmierć bliskiej osoby lub kryzys gospodarczy. Wśród kobiet z niższym wykształceniem ten wskaźnik wynosi średnio 2,3 razy, podczas gdy dla kobiet o wyższym wykształceniu jest to 1,6 razy. Zaskakująco, decyzja o odnowieniu swojego życia nie jest uzależniona od wieku respondentek.

Badanie pokazało również, że Polki po pięćdziesiątce są bardziej otwarte na nowe wyzwania niż ich młodsze odpowiedniczki. Aż 82% kobiet w wieku 55-64 lat wykazuje zainteresowanie podróżami, podczas gdy wśród kobiet w wieku 25-34 lata wskaźnik ten wynosi jedynie 55%. Co więcej, pomimo największej gotowości do samodzielnych wakacji, kobiety z pokolenia baby boomers nie są typowymi samotniczkami i cenią życie w towarzystwie bliskich osób. Niemniej jednak, są one bardziej otwarte na zmiany partnera życiowego niż młodsze kobiety.

Interesujące jest też to, że z wiekiem rośnie samodzielność kobiet. Od 35 roku życia dwukrotnie wzrasta odsetek kobiet polegających wyłącznie na sobie. Najbardziej samodzielne w podejmowaniu decyzji są kobiety po pięćdziesiątym roku życia, które częściej niż młodsze kobiety (66% w porównaniu do 25-34-latków) podejmują decyzje samodzielnie. Ponadto, aż 74% ankietowanych kobiet 55+ wierzy, że sukces w życiu wymaga ciężkiej pracy.

Wśród Polek powyżej 55 roku życia można zaobserwować dużą spontaniczność – ponad połowa z nich deklaruje, że wiele rzeczy robi bez wcześniejszego planowania. Prawie połowa kobiet z pokolenia baby boomers stara się żyć według motta życiowego carpe diem. Chcą one iść z duchem czasu, są otwarte na „rozsądne szaleństwa” – 74% Polek w wieku 55-64 jest zainteresowanych metamorfozą polegającą na zmianie fryzury.