Reakcje pierwotne – jak mogą wpływać na prawidłowy rozwój malucha?

Naturalne odruchy, które występują u każdego zdrowego niemowlęcia w reakcji na określone bodźce fizyczne, nazywane są odruchami pierwotnymi. W miarę dojrzewania i ewolucji płata frontowego mózgu, te odruchy normalnie zanikają i nie występują u dorosłych. Jednakże ten proces może ulec zakłóceniu, a tym samym, zachowane reakcje pierwotne mogą stać się źródłem problemów psychicznych i fizycznych.

Odruchy pierwotne są refleksami rozwijającymi się już podczas życia embrionalnego, służąc ochronie dziecka w czasie, kiedy jeszcze nie jest w stanie podejmować świadomych działań. Związane są one z ewolucją rdzenia mózgowego, jednej z najwcześniej rozwijających się części układu nerwowego. Przy czym, między 4-6 miesiącem życia, mózg dziecka rozwija się na tyle, że te wczesne refleksy są zastępowane przez świadome reakcje motoryczne. Jakie odruchy dziecko prezentuje lub jakich mu brakuje w danym momencie jego życia, stanowi istotny punkt odniesienia dla lekarzy podczas diagnozy.