Wzrost liczby przypadków alergii u dzieci – najważniejsze symptomy, przyczyny i metody leczenia

Światowa epidemia alergii nie oszczędza już nie tylko osób dorosłych, ale także coraz częściej dotyka najmłodszych członków społeczeństwa. Objawy alergiczne u dzieci bywają intensywne i mogą być łatwo mylone z innymi stanami chorobowymi. Efekty takich reakcji organizmu bywają szczególnie uciążliwe dla małych pacjentów, powodują dyskomfort, który dla nich jest trudny do pojęcia, a co więcej, jeszcze trudniejszy do zniesienia. Rodzice powinni zdobyć jak najwięcej wiedzy na temat alergii u swoich pociech i metod zapobiegania im.

Zgodnie z aktualnymi danymi epidemiologicznymi, alergie są jednym z najpowszechniejszych problemów medycznych dotykających dzieci w krajach rozwiniętych. Szacuje się, że nawet 1 na 13 małych dzieci zmaga się z alergiami pokarmowymi, a odsetek alergii wziewnych zwiększa się z wiekiem, dochodząc do ponad 15% wśród młodzieży do 17 roku życia. Ogólna liczba dzieci cierpiących na różnego rodzaju alergie wynosi aż od 30 do 35%! Lekarze specjaliści ostrzegają, że konsekwencje alergii mogą negatywnie wpływać na fizyczne i emocjonalne samopoczucie dzieci, a w skrajnych przypadkach stanowić nawet zagrożenie dla ich życia. Niepokojące jest też to, że niemal 700 na 100 tysięcy dzieci doświadcza wstrząsu anafilaktycznego – najcieńszej odpowiedzi organizmu na alergen (Wang i in., 2019).