Wykorzystanie komórek macierzystych w medycynie estetycznej – doskonały budulec tkanek i narządów

Komórki macierzyste, dzięki swoim unikalnym właściwościom, stały się nieocenionym narzędziem w medycynie estetycznej. Są one w stanie reprodukować się i przekształcać w określone typy wyspecjalizowanych komórek potomnych, co pozwala na znaczne ulepszenie danego narządu lub tkanki.

Potocznie zwane komórkami pnia, komórki macierzyste są pierwotnymi komórkami występującymi w organizmach wielokomórkowych. One są źródłem wielu różnych typów komórek naszego ciała. Wyróżniają się od innych komórek naszego organizmu dwoma kluczowymi cechami. Po pierwsze, mają zdolność do samoodnawiania poprzez podział mitotyczny, jednocześnie utrzymując swój pierwotny charakter. Drugim aspektem jest umiejętność przekształcania się w różnorodne typy wyspecjalizowanych komórek w procesie podziału asymetrycznego. W takim procesie jedna z dwóch tworzonych komórek różnicuje się jako komórka progenitorowa, a druga pozostaje w stanie pierwotnym, posiadając właściwości komórek macierzystych.

Ważne jest, że znaczenie komórek macierzystych wzrosło w latach 60. XX wieku, kiedy te techniki zaczęły być wykorzystywane podczas pierwszych przeszczepów szpiku kostnego dla pacjentów chorujących na białaczkę.

Znane są dwa rodzaje komórek macierzystych: embrionalne i dorosłe. Komórki embrionalne odpowiedzialne są za rozwój zarodka i tworzenie wyspecjalizowanych tkanek zarodkowych. Ze względu na etyczne i religijne kontrowersje, nie są one obecnie używane w praktyce klinicznej. Z drugiej strony, dorosłe komórki macierzyste działają na zasadzie naprawy organizmu poprzez podział komórek, co pozwala na uzupełnienie umierających lub uszkodzonych tkanek.

Zastosowanie komórek macierzystych w medycynie estetycznej jest różnorodne. Są one wykorzystywane m.in. do wspomagania procesu przeszczepu tkanek miękkich czy szeregów modyfikacji struktury kostnej twarzy. Warto zaznaczyć, że komórki macierzyste pozyskiwane z tkanki tłuszczowej są używane w zabiegach rekonstrukcji tkanek po wypadkach lub chorobach, rekonstrukcji po mastektomii czy regeneracji tkanki chrzęstnej.

W medycynie estetycznej i chirurgii plastycznej, komórki macierzyste z tkanki tłuszczowej są używane w różnorodnych zabiegach, takich jak powiększanie ust, policzków, brody, skroni, wygładzanie zmarszczek mimicznych czy korekta nosa.