Prezydent Andrzej Duda powrócił z wizyty w Zjednoczonych Emiratach Arabskich po udziale w konferencji COP28

Podczas wieczornych godzin z soboty na niedzielę, prezydent Andrzej Duda powrócił do Polski po wizycie dyplomatycznej w Zjednoczonych Emiratach Arabskich. Ważnym punktem jego podróży była udział w konferencji klimatycznej COP28 zorganizowanej w Dubaju. Prezydent Duda podczas swojego wystąpienia wyraził przekonanie o kluczowej roli energii jądrowej dla przyszłości, podkreślając jej czystość, bezpieczeństwo i stabilność. Podkreślił też, że energia atomowa jest nieodłącznym elementem sprawiedliwej transformacji energetycznej.

Według prezydenta Dudy, bez energii jądrowej nie jest możliwe osiągnięcie ambitnych celów klimatycznych, które są priorytetem dla społeczności międzynarodowej. Wskazał też na zasadniczą rolę tej formy energii w ochronie naszego środowiska naturalnego.

Andrzej Duda podkreślił również znaczenie deklaracji przyjętej podczas konferencji w sobotę. W dokumencie tym państwa zobowiązały się do potrojenia produkcji energii jądrowej do 2050 roku, ułatwienia finansowania budowy elektrowni atomowych i promowania tej formy energii jako czystej. Prezydent z pełnym przekonaniem podpisał się pod tymi zobowiązaniami, podkreślając ich znaczenie dla przyszłości energetycznej Polski.

Wśród państw, które przyjęły tę deklarację są, oprócz Polski, takie kraje jak Francja, Stany Zjednoczone, Rumunia, Finlandia, Zjednoczone Emiraty Arabskie, Kanada, Szwecja czy Bułgaria.