Znaczące badania naukowe wskazują: Gorsza satysfakcja seksualna przekłada się na pogorszenie zdolności poznawczych u starszych mężczyzn

Naukowcy zauważają, że spadek zadowolenia ze sfery intymnej może prowadzić do obniżenia funkcji poznawczych. W badaniach nad związkiem między życiem seksualnym a zdolnościami umysłowymi wzięło udział ponad 800 mężczyzn w wieku od 56 do 68 lat.

W opublikowanej w „The Gerontologist” pracy naukowej, autorzy podkreślają, że przez dwanaście lat przeprowadzali analizy dotyczące zmian w funkcjach intelektualnych i seksualnych uczestników badania. Wybór grupy wiekowej nie był przypadkowy – średni wiek to moment, kiedy często zaczynają się problemy z erekcją oraz potencjalnie następuje pogorszenie funkcji pamięci i umysłu.

Profesor Martin Sliwinski z Pennsylvania State University zwraca uwagę na unikalność podejścia badawczego, polegającego na wielokrotnym testowaniu zdolności poznawczych i funkcji seksualnych uczestników w różnych momentach trwania badania. Przez te lata naukowcy byli w stanie obserwować ewolucję tych funkcji.

Chociaż wyniki badania sugerują korelację między satysfakcją seksualną a zdolnościami poznawczymi, autorzy przyznają, że mogą jedynie spekulować na temat bezpośrednich zależności przyczynowo-skutkowych. Wyjaśniają jednak, że już wiadomo, iż niska ogólna satysfakcja z życia może prowadzić do szeregu problemów zdrowotnych, w tym demencji czy choroby Alzheimera.

Obserwacje prowadzone przez ponad dekadę wykazały powtarzalny wzorzec: pogorszenie i poprawa funkcji seksualnych lub zadowolenia z seksu miało odpowiednik w spadku i wzroście funkcji poznawczych. Zdaniem naukowców, poprawa satysfakcji seksualnej może skutkować lepszym funkcjonowaniem pamięci.

Naukowcy zwracają uwagę na to, jak ważna dla naszego zdrowia i jakości życia jest satysfakcja z życia seksualnego. Twierdzą również, że badania erekcji mogą pomóc w wczesnym wykryciu osób zagrożonych problemami z pamięcią czy intelektem.

Nauka może już teraz pomóc mężczyznom zmagającym się z problemem erekcji. Jednak nie ma jeszcze skutecznego leczenia zaburzeń pamięci. Dlatego zamiast skupiać się jedynie na leczeniu zaburzeń erekcji, naukowcy podkreślają konieczność poprawy satysfakcji seksualnej oraz ogólnego samopoczucia.